Dam-tot-Damloop

Nog te gaan

van totaal € 25.000 (0%)

Ren mee voor kinderen in oorlog. Elke stap telt! Begin vandaag nog met trainen en haal minimaal € 200 aan sponsorgeld op via jouw persoonlijke actiepagina. En daarna? Ren op zondag 20 september in een speciaal War Child T-shirt van Amsterdam naar Zaandam. Wij zien jou vol trots bij de finish! 

Alleen of juist met een groep: wij vinden het te gek als je ons Damloopteam komt versterken! 

Wat krijg je van ons? 

 • Gegarandeerd startbewijs voor de Dam tot Damloop op zondag 20 september 2020 
 • Mooie vroege starttijd in het Goede Doelen-startvak (vóór de grote massa uit!) 
 • Spetterende kick-off op onze unieke locatie Meet Berlage op die zondagochtend  
 • Speciaal War Child hardloop t-shirt 
 • Jouw eigen actiepagina op onze website waarmee je makkelijk geld inzamelt 
 • Slimme tips&tricks voor het trainen én fondsenwerven 
 • Inspiratie over ons werk, zodat je weet waarvoor jij je in het zweet werkt! 
 • Natuurlijk die mooie sportieve ervaring waarmee jij meteen kinderen in conflictgebieden steunt 

 

Wat vragen wij van jou? 

 • De uitdaging aangaan om in totaal minimaal € 200 op te halen om van start te mogen gaan
 • Het aanmaken van een persoonlijke actiepagina om geld in te zamelen  
 • De wil én het enthousiasme om een verschil te willen maken voor onze hulp aan oorlogskinderen! 

 

Laten we samen gaan voor een sportieve & impactvolle Dam Tot Damloop!  

 

NB: het War Child-shirt en jouw startbewijs overhandigen wij je op 20 september. Kun je er onverhoopt niet bij zijn? Restitutie van het inschrijfgeld en donaties op de actiepagina is helaas niet mogelijk. Wel kun je jouw startbewijs aan iemand anders overdragen.  

Heb je vragen over de Dam tot Damloop, opmerkingen of een leuk idee? Neem contact met ons op! 

Bij inschrijving, verklaar je op 20 september minimaal 16 jaar te zijn en ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de Dam Tot Damloop 2020 

Get your sporty self in gear for children affected by conflict. Every step counts! Start your training today and raise at least € 200 with your personal fundraising page. And then? On Sunday morning, September 20nd, you'll run proudly from Amsterdam to Zaandam. We'll be cheering you on! 

 
Alone or in a group: we would love you to join our Damloopteam! 

What do you get from us? 

 • Garanteed entree ticket for the Dam ToDamloop on Sunday September 20th 2020 
 • Great early start in the Charity start area (before the big crowd!) 
 • Inspiring kick-off on our unique location Meet Berlage on that Sunday morning 
 • Special War Child runners shirt 
 • Your own personal action page on our website to fundraise easily 
 • Smart tips&tricks for training ánd fundraising 
 • Inspiration about our work, so you know why your working up a sweat! 
 • And of course that great experience with which you support children in conflict areas 

What do we ask of you? 

 • To take on the challenge of fundraising a minimum of €200 
 • Creating your personal action page to fundraise 
 • The will ánd enthusiasm to make a difference in our help for children affected by conflict! 

 

Let’s go for a succesfull and impactfull Dam tot Damloop together! 

Note: the War Child-shirt and your entrance ticket will to be handed out to you on the 20th of September. In the unfortunate event of injuries or unexpected absence, a refund (of the ticket or fundraising) is not possible. However, you can transfer you registration to someone else. 

Excited to join our Dam tot Damloop Team or any questions? Please send us an email and we'll send you tips for you fundraising page. 

When joining, you declare to be 16years or older on the 20nd of September and you agree to the terms and conditions of the Dam Tot Damloop 2020